Werkwijze eerste consult
Tijdens het eerste gesprek (consult) wordt er aandacht besteed aan de klachten, persoonlijke situatie, leefstijl en de voedingsgewoonten. Dit gesprek zal ongeveer een uur duren. Er wordt een behandelplan met een goede doelstelling opgesteld, die als leidraad van de behandeling dient. Aan de hand van al deze informatie wordt een voedings- of dieetadvies opgesteld, afgestemd op de leefstijl en wensen. Marjolein en Monique nemen graag de tijd voor het eerste gesprek. Een advies moet zo persoonlijk en praktisch mogelijk zijn.

Werkwijze vervolg consult
Na het eerste consult kunnen meer vervolgconsulten nodig zijn. Tijdens de vervolggesprekken die ongeveer 15-30 minuten duren, werken we stapsgewijs naar de gestelde doelen toe. Er wordt besproken hoe het voedings- of dieetadvies in verschillende situaties in de praktijk gebracht kan worden. Ook de knelpunten worden besproken en krijg je meer kennis over voeding. Je leert om zelf een goede balans te vinden in het maken van de juiste keuzes. Jij blijft immers degene die het voedings- of dieetadvies in praktijk moet brengen!
Hoeveel consulten nodig zijn is afhankelijk van de diagnose en de hulpvraag en voortgang.
Het werk van de diëtist bestaat uit meer dan alleen het gesprek tijdens het consult. De voeding wordt bijvoorbeeld ook nauwkeurig berekend, er wordt een op maat gesneden voedingsadvies opgesteld en de diëtist heeft indien er een verwijzing van de arts is ook mondeling en/of schriftelijk contact met hem/haar. Deze tijd maakt ook deel uit van de behandeltijd.