Vergoeding
Vanaf 2013 is dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar opgenomen in het basispakket. Hiervoor geldt wel het ‘eigen risico’. Voor kinderen tot 18 jaar geldt GEEN ‘eigen risico’. Daarnaast kun je recht hebben op een extra vergoeding via de aanvullende verzekering. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor je polisvoorwaarden. De consulten worden direct bij de verzekeraar gedeclareerd. Klik hier voor een overzicht van de verschillende verzekeraars en hun vergoeding.

Omdat dieetadvisering is opgenomen in het basispakket, moet je boven de 18 jaar wel rekening houden met ‘eigen risico’. Wanneer het eigen risico nog niet (geheel) is verbruikt zal dit door de verzekering in rekening worden gebracht.

Wanneer je niet (meer) in aanmerking komt voor vergoeding van de dieetadvisering, kunnen de consulten zelf betaald worden. Hiervoor hanteren wij de volgende tarieven:

Intake gesprek met advies (60 minuten + 15 minuten administratie) €87,50
Tweede consult (30 minuten + 15 minuten administratie) €52,50
Lang vervolgconsult (30 minuten) €35,00
Kort vervolgconsult (15 minuten) €17,50
Telefonisch consult €17,50

Wanneer het eigen risico door de zorgverzekering in rekening wordt gebracht hanteert de verzekering een eigen tarief, dit kan iets afwijken van bovenstaande.

Zonder verwijzing
Een afspraak maken kan met of zonder verwijzing van (huis)arts. Als je vragen hebt over voeding en/of ziekte of wanneer je klachten hebt waarvan je denkt dat deze met het eetpatroon te maken hebben, dan kun je direct een afspraak maken met de diëtist. Dit heet Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD). Toch adviseert LijfStijl, indien mogelijk, een verwijsbrief bij de behandelend arts te vragen.

Ketenzorg
Voedings- en dieetadviezen bij Diabetes Mellitus type II, chronische longziekte (COPD) en Vasculair Risicomanagement (VRM) vallen onder de ketenzorg. Ketenzorg is een samenwerkingsverband die bestaat uit verschillende disciplines zoals huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, diëtisten en longspecialisten. Hiervoor is wel een verwijzing van de huisarts noodzakelijk met daarop aangegeven dat het om ketenzorg gaat. Om te weten of je recht hebt op vergoeding, kun je contact opnemen met de huisarts of diëtist.